Towary niebezpieczne - zabezpieczenia i doradztwo

Transport materiałów niebezpiecznych jest szczególnie istotny w działalności wielu firm i dlatego ściśle przestrzegają one odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, ale również kwestii bardziej praktycznych oraz materialnych. Odpowiednie zabezpieczenie takiego ładunku jest szczególnie ważn

Więcej

Doradca ADR - pilnie poszukiwany

W większości przedsiębiorstw podział ról oraz zadań wykonywanych przez pracowników, jest jasny i zrozumiały. Podczas kiedy jedni zajmują się kwestiami technicznymi, inni planowaniem, pozostali są odpowiedzialni chociażby za kontakty z klientami. W firmach, które zajmują się transportem towarów uznawanych za niebezpieczne, taki podział jest szczegó

Więcej

Droga do sukcesu - wybierz swój transport

Transport stanowi ważny element cywilizacji. Gdyby nie stabilny, bezpieczny przepływ towarów i usług, nasz świat wyglądałby całkowicie inaczej. Kwestia ta ulega szczególnemu w wzmocnieniu w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z typowymi produktami, a tymi, które są charakteryzowane jako potencjalnie niebezpieczne. W znaczącym stopniu dotyczy to produktów c

Więcej

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów

Transport drogowy jest dziś jednym z najbardziej popularnych na całym świecie. Nic więc dziwnego, że jako kraj, dysponujemy odpowiednimi regulacjami prawnymi, które szczegółowo określają, jak powinien on wyglądać i czym się charakteryzować. Są one szczególnie ważne w przypadku transportu towarów niebezpiecznych, które stanowią zasadniczo inną k

Więcej

ADR - bezpieczeństwo w niebezpiecznym transporcie

Dostarczenie produktów do odbiorcy jest szczególnie ważne dla funkcjonowania licznych przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy w grę wchodzą substancje oraz mieszaniny, które są uznawane za niebezpieczne, należy zastosować restrykcyjne przepisy oraz procedury, które minimalizowałyby ryzyko zagrożenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ

Więcej